Witamy na naszej szkolnej stronie internetowej!

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

04.09.2017- Rozpoczęcie roku szkolnego

13.09.2017- Zebrania wychowawców z rodzicami

13.09.2017- Rada pedagogiczna

14.10.2017- Dzień Komisji Edukacji Narodowej (sobota)

01.11.2017- Wszystkich Świętych (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

08.11.2017-Środa otwarta

11.11.2017- Narodowe Święto Niepodległości (sobota)

16.11.2017- Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej (czwartek)

do 12.12.2017- Wpisanie do dziennika propozycji ocen

13.12.2017- Środa otwarta

do 15.12.2017- Powiadomienie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i przekazanie propozycji pozostałych ocen okresowych

23.12.2017-01.01.2018-Zimowa przerwa świąteczna

06.01.2018- Święto Trzech Króli (sobota)

do 09.01.2018- Wystawienie okresowych ocen niedostatecznych

do 11.01.2018- Wystawienie pozostałych ocen okresowych z obowiązkowych zajęć dydaktycznych

16.01.2018- Klasyfikacyjna rada pedagogiczna

17.01 2018- Zebrania wychowawców z rodzicami

25.01.2017 Zabawa choinkowa

26.01.2018- Koniec I okresu

29.01.2018-11.02.2018- Ferie zimowe

15.02.2018- Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w pierwszym okresie

07.03.2018- Konsultacje rodziców z nauczycielami po uprzednim umówieniu się

29.03.2018- 03.04.2018- Wiosenna przerwa świąteczna

11.04.2018- Środa otwarta      

18.04.2018-20.04.2018- Egzaminy gimnazjalne (środa, czwartek, piątek)

01.05.2018- 1 Maja- Święto Pracy (wtorek)

02.05.2018- Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ( środa)

03.05.2018- Święto Konstytucji 3 Maja (czwartek)

04.05. 2018- Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek) odpracowany na uroczystości 18.11.2017r.

16.05.2018- zebrania wychowawców z rodzicami

do 18.05.2018- Powiadomienie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną.

31.05.2018- Boże Ciało

01.06.2018- Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek)- odpracowany w dniu pikniku rodzinnego 09.06.2018r.

do 04.06.2018- Wpisanie do dziennika propozycji wszystkich ocen

04.06 2018-06.06.218-Teminy dodatkowe egzaminów gimnazjalnych

06.06.2018- Konsultacje rodziców po wcześniejszym umówieniu się

do 11.06.2018- Wystawienie rocznych ocen niedostatecznych

do 13.06.2018- Wystawienie pozostałych ocen rocznych

18.06.2018- Rada klasyfikacyjna

22.06.2018- Zakończenie roku szkolnego

26.06.2018- Rada pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2017/2018