Witamy na naszej szkolnej stronie internetowej!

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

03.09.2018 – Rozpoczęcie roku szkolnego

13.09.2018 – Zebrania wychowawców z rodzicami

13.09.2018 – Rada Pedagogiczna

30.09.2018 - Gminne święto w 100-lecie niepodległości

14.10.2018 – Dzień Komisji Edukacji Narodowej (niedziela)

….10.2018 – Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

01.11.2018 – Wszystkich Świętych (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

02.11.2018 – Zaduszki (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (odpracowany 30.09.2018r.)

07.11.2018 – Środa otwarta

11.11.2018 – Narodowe Święto Niepodległości (niedziela)

05.12.2018 – zebrania wychowawców  z rodzicami

do 19.12.2018 – wystawienie propozycji okresowych ocen niedostatecznych

do 21.12.2018 – powiadomienie rodziców i poinformowanie uczniów

o zagrożeniu oceną niedostateczną

22.12.2018 – 01.01.2019 – zimowa przerwa świąteczna

06.01.2019 – Święto Trzech Króli (niedziela)

04.01.2019 - wystawienie przewidywanych ocen okresowych

08.01.2019 – powiadomienie rodziców i poinformowanie uczniów
o przewidywanych ocen okresowych

15.01.2019 – wystawienie okresowych ocen niedostatecznych

17.01.2019 – wystawienie pozostałych ocen okresowych z obowiązkowych zajęć dydaktycznych

22.01.2019 – klasyfikacyjna rada pedagogiczna

23.01.2019 – zebrania wychowawców z rodzicami

25.01.2019 – koniec I okresu

04.02.2019 - Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w pierwszym okresie

07.02.2019 - zabawa choinkowa

11.02 – 24.02.2019 – ferie zimowe

03.04.2019 – konsultacje rodziców po wcześniejszym umówieniu się

10 – 12.04.2019- egzamin gimnazjalny

15 – 17.04.2019 – egzamin ósmoklasisty

18.04 – 23.04.2019 – wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2019 – 1 Maja – Święto Pracy (środa)

02.05.2019 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (czwartek) - (odpracowany w czerwcu - Dzień Rodziny)

….05.2019 – Dzień Patrona Szkoły (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

03.05.2019 – Święto konstytucji 3 Maja (piątek)

do 09.05.2019 – wystawienie propozycji rocznych ocen niedostatecznych

do 13.05.2019 - powiadomienie rodziców i poinformowanie uczniów
o zagrożeniu oceną niedostateczną

15.05.2019 – zebrania wychowawców z rodzicami

28.05.2019 –wystawienie przewidywanych ocen rocznych

30.05.2019 – powiadomienie rodziców i poinformowanie uczniów
o przewidywanych ocenach rocznych

03 – 05.06.2019 - dodatkowy termin egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów

05.06.2019 – konsultacje rodziców po wcześniejszym umówieniu się

06.06.2019 – wystawienie rocznych ocen niedostatecznych

10.06.2019- wystawienie pozostałych ocen rocznych

14.06.2019 – Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

20.06.2019 – Boże Ciało (czwartek)

21.06.2019 – Zakończenie roku

25.06.2019 – Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2018/2019