Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach

Witamy na naszej szkolnej stronie internetowej!

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020 – Rozpoczęcie roku szkolnego

15.09.2020 – Rada Pedagogiczna

15.09.2020 – Zebrania wychowawców z rodzicami

14.10.2020 –Dzień Komisji Edukacji Narodowej (środa) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16.10.2020 – Dzień Patrona Szkoły (piątek)

04.11.2020 – Środa otwarta

11.11.2020 – Narodowe Święto Niepodległości (środa) - dzień wolny

listopad 2020 - szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

02.12.2020 – Zebrania wychowawców z rodzicami

do 17.12.2020 – wystawienie propozycji okresowych ocen niedostatecznych

do 21.12.2020 – powiadomienie rodziców i poinformowanie uczniów

o zagrożeniu oceną niedostateczną

23.12.2020 – 31.12.2020 – zimowa przerwa świąteczna

01.01.2021 - Nowy Rok (piątek) - dzień wolny

04 - 05.01.2021 - dni wolne od zajęć dydaktycznych (poniedziałek, wtorek)

06.01.2021 – Święto Trzech Króli (środa) - dzień wolny

08.01.2021 – wystawienie przewidywanych ocen okresowych

12.01.2021 – powiadomienie rodziców i poinformowanie uczniów
o przewidywanych ocenach okresowych

20.01.2021 – wystawienie okresowych ocen niedostatecznych

22. 01.2021 – wystawienie pozostałych ocen okresowych z obowiązkowych zajęć dydaktycznych

27.01.2021 – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

27.01.2021 – Zebrania wychowawców z rodzicami

28.01.2021 – zabawa choinkowa

29.01.2021 – koniec I okresu

01.02- 14.02.2021 – ferie zimowe

15.02.2021 - Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w pierwszym okresie

marzec 2021 - szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

01.04 – 06.04.2021 – wiosenna przerwa świąteczna

07.04.2021 - Konsultacje rodziców po wcześniejszym umówieniu się

03.05.2021 -Święto Konstytucji 3 Maja (poniedziałek) - dzień wolny

12.05.2021 - Zebrania wychowawców z rodzicami 

do 12.05.2021 – wystawienie propozycji rocznych ocen niedostatecznych

do 17.05.2021 - powiadomienie rodziców i poinformowanie uczniów
o zagrożeniu oceną niedostateczną

25 – 27.05.2021 – egzamin ósmoklasisty - dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.05.2021 –wystawienie przewidywanych ocen rocznych

02.06.2021 – powiadomienie rodziców i poinformowanie uczniów
o przewidywanych ocenach rocznych

01.06.2021 – Dzień Dziecka ( dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

02.06.2021 – Konsultacje rodziców po wcześniejszym umówieniu się

03.06.2021 – Boże Ciało (czwartek)  - dzień wolny

04.06.2021 – (piątek) dzień wolny

Czerwiec 2021 – festyn rodzinny

10.06.2021 – wystawienie rocznych ocen niedostatecznych

14.06.2021 - wystawienie pozostałych ocen rocznych

16 – 18.06.2021 - dodatkowy termin egzaminów ósmoklasisty

18.06.2021 – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

25.06.2021 – zakończenie roku

28.06.2021 – Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2020/2021