Witamy na naszej szkolnej stronie internetowej!

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019 – Rozpoczęcie roku szkolnego

18.09.2019 – Rada Pedagogiczna

18.09.2019 – Zebrania wychowawców z rodzicami

14.10.2019 –Dzień Komisji Edukacji Narodowej (poniedziałek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.11.2019 – Wszystkich Świętych (piątek) – dzień wolny

06.11.2019 – Środa otwarta

11.11.2019 – Narodowe Święto Niepodległości (poniedziałek) - dzień wolny 14.11.2019 - Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

04.12.2019 – Zebrania wychowawców z rodzicami

do 16.12.2019 – wystawienie propozycji okresowych ocen niedostatecznych

do 18.12.2019 – powiadomienie rodziców i poinformowanie uczniów

o zagrożeniu oceną niedostateczną

20.12.2019 - wystawienie przewidywanych ocen okresowych

23.12.2019 – 31.12.2019 – zimowa przerwa świąteczna

01.01.2020 - Nowy Rok (środa) - dzień wolny

02 - 03.01.2020 - dni wolne (czwartek, piątek)

06.01.2020 – Święto Trzech Króli (poniedziałek) - dzień wolny

07.01.2020 – powiadomienie rodziców i poinformowanie uczniów
o przewidywanych ocenach okresowych

08.01.2020 – Konsultacje rodziców po wcześniejszym umówieniu się

09.01.2020 - zabawa choinkowa

09.01.2020 – wystawienie okresowych ocen niedostatecznych

10.01.2020 – wystawienie pozostałych ocen okresowych z obowiązkowych zajęć dydaktycznych

13.01 – 26.01.2020 – ferie zimowe

29.01.2020 – Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

31.01.2020 – koniec I okresu

05.02.2020 - Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w pierwszym okresie

05.02.2020 – Zebrania wychowawców z rodzicami

01.04.2020 – Konsultacje rodziców po wcześniejszym umówieniu się

…….2020 - rekolekcje - dni wolne od zajęć dydaktycznych

…….2020 - Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

09.04 – 14.04.2020 – wiosenna przerwa świąteczna

21,22,23.04.2020 – egzamin ósmoklasisty - dni wolne

01.05.2020 – 1 Maja – Święto Pracy (piątek) - dzień wolny

06.05.2020 – Zebrania wychowawców z rodzicami

do 14.05.2020 – wystawienie propozycji rocznych ocen niedostatecznych

do 18.05.2020 - powiadomienie rodziców i poinformowanie uczniów
o zagrożeniu oceną niedostateczną

18.05.2020 – Dzień Patrona Szkoły (poniedziałek)

01,02,03.06.2020 - dodatkowy termin egzaminów ósmoklasisty

02.06.2020 –wystawienie przewidywanych ocen rocznych

03.06.2020 – Konsultacje rodziców po wcześniejszym umówieniu się

04.06.2020 – powiadomienie rodziców i poinformowanie uczniów
o przewidywanych ocenach rocznych

10.06.2020 – wystawienie rocznych ocen niedostatecznych

11.06.2020 – Boże Ciało (czwartek) - dzień wolny

12.06.2020 - (piątek) dzień wolny

15.06.2020 - wystawienie pozostałych ocen rocznych

19.06.2020 – Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

26.06.2020 – Zakończenie roku

29.06.2020 – Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2019/2020