Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach

Witamy na naszej szkolnej stronie internetowej!

Program z WFOŚiGW w Łodzi

"Mali, więksi i najwięksi wspólnie działamy dla czystego powietrza” to program z edukacji ekologicznej, realizowany w roku szkolnym 2017/18 w naszej szkole, na który pozyskaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 19.787 zł.

Cel programu:

Zwiększenie wiedzy oraz świadomości dzieci i młodzieży w zakresie: zagrożeń związanych  z  emisją pyłów, szkodliwych gazów i niską emisją na środowisko i zdrowie człowieka.

Uczestnicy programu  mieli możliwość zaangażowania się w różnego typu działania, co pozwoliło im zdobyć nową wiedzę i umiejętności oraz rozwijać swoje zainteresowania. 

Działania zrealizowane w ramach programu:

Wycieczki

4 do PGE Giganty Mocy w Bełchatowie (43 przedszkolaków, 148 uczniów)

2 do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (75 uczniów )

3 do Uniejowa (90 uczniów)

Konkursy

VIII Powiatowy Konkurs – „Nasza wspólna misja – niska emisja”

Gminny Konkurs Plastyczny „Zanieczyszczenia powietrza w naszej gminie”

Szkolny Konkurs Fotograficzno-Plastyczny „Dom przyjazny dla środowiska”

Warsztaty

„Energetyczne miasteczko” (dla przedszkolaków i wszystkich uczniów)

„Oczyśćmy atmosferę – zajęcia terenowe (dla uczniów klas V i VI)

Prelekcje

„Rola naszych lasów” –pracownik OTSPK (dla klas V, VI, VII, II gimnazjum)

„Sposoby ogrzewania domów a zanieczyszczenie powietrza” – pracownik UG w Zd.Woli

Akcje ekologiczne

Tydzień dla energii, Dzień Ziemi, Tydzień dla ochrony środowiska

Zbiórka surowców wtórnych (zebrano 4750 kg makulatury)

Zajęcia na lekcjach

Chemia– „Badanie zanieczyszczeń powietrza” , Fizyka – „Alternatywne źródła energii”, Biologia i przyroda– „Skutki spalania tworzyw sztucznych w domowych piecach” ,  Matematyka– Ile kosztuje ogrzewanie domu i prąd?”

 

Z otrzymanych na realizację programu środków finansowych 1/3 przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, które umożliwiły prowadzenie zajęć  badawczych. Pozostałą część  przeznaczono na pokrycie kosztów wycieczek (transport , zakup biletów) oraz warsztatów prowadzonych przez fundacje ekologiczne, w których uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjum.

Program ekologiczny