Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach

Witamy na naszej szkolnej stronie internetowej!

Szkolny zestaw programów kształcenia ogólnego i przedszkolnego 2020/2021

 

Przedmiot, nauczyciel

Etap edukacyjny

Okres realizacji

Tytuł programu

Autor

Nr dopuszczenia

Wychowanie fizyczne

Donata  Jasiewicz

Artur Górzawski

II etap

2020-2025

Wartości i aktualizacje- autorski program nauczania wychowania fizycznego dla kl.IV-VIII szkoły podstawowej

Alicja Romanowska

2-WF-20/21

Informatyka

Ewelina Kotowska

II etap

2020-2025

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Michał Kęska

2-I-20/21

Edukacja dla bezpieczeństwa

Ewelina Kotowska  

II etap

2020-2021

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa

Jarosław Stoma

2-EDB-20/21

Informatyka

Jarosław Szewczyk

II etap

2020-2025

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej – LUBIĘ TO !

Michał Kęska

2 – I – 20/21

Historia,

 Ewa Pędziwiatr

II etap

2018-2025

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”

Tomasz Maćkowski

2-H-20/21

Wiedza o społeczeństwie

Ewa Pędziwiatr

II etap

2018-2021

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej„Dziś i jutro”

Barbara Furman

2-WOS-20/21

J. angielski

A. Galewska

Ewa.Gąsiorowska

I etap

2018-2021

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania j.angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc Krupuska

1 – J.A.-20/21

J. angielski                  

Ariadna  Galewska Agnieszka Grabowska

II etap

2018-2024

Program nauczania j.angielskiego w klasach  4-8 szkoły podstawowej

Melanie Ellis, Anna Rak

2- J.A.-20/21

Matematyka

Grażyna Leśniewska

II etap

2018-2023

Program nauczania matematyki dla kl.4-8 szkoły podstawowej

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

2-M-20/21

Matematyka

Bogumiła Kwiecień

II etap

2020-2025

Program nauczania matematyki w klasach 4-8 . MATEMATYKA Z PLUSEM

M.Karpiński

J.Lech

2-M-20/21

Fizyka

Tomasz Mielczarek

II etap

2020-2022

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej TO JEST FIZYKA

Wyd. Nowa Era

M.Braun

W. Śliwa

2-F-20/21

Chemia

Grażyna Leśniewska

II etap

2020-2022

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

Teresa Kulawik Maria Litwin

2-CH-20/21

Biologia

Anna Guć

II etap

2018-2022

Program nauczania biologii w kl.5-8 szkoły podstawowej

Anna Zdziennicka

2-B-20/21

Przyroda

Anna Guć

II etap

2020-2021

Program nauczania przyrody w klasie 4 – TAJEMNICE PRZYRODY

Jolanta Golanko

2-P-20/21

Biologia – chemia

Grażyna Leśniewska

Anna Guć

II etap

2020-2021

Kreatywne eksperymentowanie

Grażyna Leśniewska

Anna Guć

2-KE-20/21

Wychowanie fizyczne Aleksandra  Wróbel Artur Górzawski,

D.Jasiewicz

II etap

2018-2023

Wartości i aktualizacje- autorski program nauczania wychowania fizycznego dla kl.4-8 SP

Alicja Romanowska

2-WF-19/20

J. rosyjski

Jolanta Kurzynoga

II etap

2020

Program nauczania j. Rosyjskiego w kl. 7-8 SP

Renata Broniarz

2-J.R.-20/21

J. rosyjski

Jolanta

Kurzynoga

II etap

2020 -2021

Program nauczania j. Rosyjskiego w kl.6 SP-kurs dla początkujących

Beata Gawęcka- Ajchel

2-J.R.-20/21

J.angielski

Monika Milczarek

II etap

2020-2025

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego

E.Piotrowka

T. Sztyber

 2-J.A- 20/21

Technika

Barbara  Chwiałkowska

II etap

2020-2024

Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa”

Lech Łabęcki, Marta Łabęcka

2-T-20/21

Plastyka

Barbara  Chwiałkowska

II etap

2018-2022

Program nauczania plastyki w kl.4-7 SP „Do dzieła”

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

2-P-20/21

Muzyka

Bożena  Gąsiorowska

II etap

2020-2024

Program nauczania muzyki w kl.4-7 SP

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

2-M-20/21

J. polski Agnieszka Filipowska, Małgorzata Kiełbaska, Anna Stoparczyk

II etap

2023-2025

Między nami-program nauczania j.polskiego w kl. 4-8 SP

J.Piasta- Sachowicz, A.Łuczak, A.Murdzek, E.Prylińska

2-J.P.-20/21

J. polski

Agnieszka

Filipowska, Aneta Niewiadomska

II etap

2019-2020

Nowe słowa na start- program nauczania ogólnego j.polskiego w kl.4-8 SP

Marlena Derlukiewicz

2-J.P.-20/21

Religia

Grażyna Marczewska

Mirosława Walczak

II etap

2020-2025

Odkrywamy tajemnice Bożego świata dla kl.4-8 SP

ks.dr.K. Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek

2-R-2020/21

Wychowanie do życia w rodzinie Grażyna Marczewska

II etap

2020-2025

Wędrując ku dorosłości

Teresa Król

2-WDŻ-20/21

Religia

Mirosława.Walczak

I etap

2018-2021

Poznaję Boży świat

ks.dr.Mielnicki, E.Kondrek

1-R-20/21

Religia

Grażyna    .Marczewska

II etap

2021-2022

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin”

ks.dr.K. Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek

2-R-20/21

Wychowanie do życia w rodzinie Mirosława .Walczak

II etap

2018-2023

Wędrując ku dorosłości dla kl.4

Teresa Król

2-R-19/20

Edukacja wczesnoszkolna

 Ewa Kikowska

Anna Pawlikowska

I etap

2019-2022

Program edukacji wczesnoszkolnej dla kl.I-III

 Jadwiga Hanisz

1-EW-20/21

Edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Kulda

Beata Skrzypczyńska

I etap

2020-2023

WSIP

„Program edukacji wczesnoszkolnej „ dla klas I-III

Jadwiga Hanisz

1-KK-20/21

J.angielski

Monika Milczarek

I etap

2020-2025

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego – I etap edukacyjny

Wyd. Oxford

M.Szpotowicz

M.Szulc – Kuropaska

I – MM- 20/21

 

Wychowanie przedszkolne

Agnieszka .Besser – Krysiak

przedszkole

2018-2020

Program edukacji przedszkolnej „Od przedszkolaka do pierwszaka”

Wyd.WsiP

I.Broda

WP – 20/21

Wychowanie przedszkolne

Przemysław.Kusiak

przedszkole

2020- 2021

Program wychowania przedszkolnego

 MAC Edukacja

W.Żaba- Żabińska

W.Majewska

WP – 20/21

Wychowanie przedszkolne

Ewelina .Kwapis

przedszkole

2018-2020

Program edukacji przedszkolnej „Wokół przedszkola”

M.Kwaśniewska

J.Lendzion, W.Żaba- Żabińska

WP – 20/21

Wychowanie przedszkolne

M.Mewald

przedszkole

2020-2023

Program edukacji przedszkolnej „Wokół przedszkola”

M.Kwaśniewska

J.Lendzion, W.Żaba- Żabińska

WP – 20/21

Wychowanie przedszkolne

G. Marczewska

przedszkole

2019-2023

Program edukacji przedszkolnej „Kochamy dobrego Boga”

Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski

WP- -20/21

Wychowanie przedszkolne

M.Malinowska

przedszkole

2020-2021

Program wychowania przedszkolnego

„Odkrywamy siebie”

MAC Edukacja

W.Żaba- Żabińska

W.Majewska

 

WP – 20/21

Wychowanie przedszkolne

Joanna

Subczyńska

przedszkole

2020-2024

Program wychowanie przedszkolnego

„Wokół przedszkola”

MAC edukacja

W.Żaba- Żabińska

W.Majewska

 

WP-20/21

Wychowanie przedszkolne

Agnieszka .Besser – Krysiak

przedszkole

2018-2020

Program edukacji przedszkolnej „Od przedszkolaka do pierwszaka”

Wyd.WsiP

I.Broda

WP – 20/21

Wychowanie przedszkolne

Przemysław.Kusiak

przedszkole

2020- 2021

Program wychowania przedszkolnego

 MAC Edukacja

W.Żaba- Żabińska

W.Majewska

WP – 20/21

Wychowanie przedszkolne

Ewelina .Kwapis

przedszkole

2018-2020

Program edukacji przedszkolnej „Wokół przedszkola”

M.Kwaśniewska

J.Lendzion, W.Żaba- Żabińska

WP – 20/21

Wychowanie przedszkolne

M.Mewald

przedszkole

2020-2023

Program edukacji przedszkolnej „Wokół przedszkola”

M.Kwaśniewska

J.Lendzion, W.Żaba- Żabińska

WP – 20/21

Wychowanie przedszkolne

G. Marczewska

przedszkole

2019-2023

Program edukacji przedszkolnej „Kochamy dobrego Boga”

Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski

WP- -20/21

Wychowanie przedszkolne

M.Malinowska

przedszkole

2020-2021

Program wychowania przedszkolnego

„Odkrywamy siebie”

MAC Edukacja

W.Żaba- Żabińska

W.Majewska

 

WP – 20/21

Wychowanie przedszkolne

Joanna

Subczyńska

przedszkole

2020-2024

Program wychowanie przedszkolnego

„Wokół przedszkola”

MAC edukacja

W.Żaba- Żabińska

W.Majewska

 

WP-20/21