Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach

Witamy na naszej szkolnej stronie internetowej!

Harmonogram konsultacji z pedagogiem

Imię i nazwisko pedagoga: Alicja Kowalska

  1. Przewidywane sposoby komunikowania się z uczniami w celu przekazywania im informacji i uzyskiwania informacji zwrotnej od uczniów.

Kontakt na e-dzienniku

Strona internetowa szkoły

2.   Przewidywane miejsce pracy: praca zdalna w domu, praca na prywatnym laptopie.

3.   Przewidywany sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów i rodziców.

  1. Zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne: wysyłanie kart pracy poprzez dziennik elektroniczny, wykonywanie przez ucznia zadań na stronach m.in. http://www.pisupisu.pl, www.dyktanda.net, www.dyktanda.pl
  2. Profilaktyka: linki www.dajemydzieciomsile.pl www.sieciaki.pl, www.polakpotrafi.pl
  3. Wsparcie: rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami wg potrzeby

4. Formy, terminy i godziny konsultacji z uczniami i rodzicami: (w okresie 25 marca do 8 kwietnia):

dzień tygodnia

godziny konsultacji

forma komunikacji

poniedziałek

8.55-12.25

*kontakt z uczniami mającymi zajęcia specjalistyczne kl.3,5

Dziennik elektroniczny, mail

wtorek

8.55-12.25

*kontakt z uczniami mającymi zajęcia specjalistyczne kl.2,5,7,8

Dziennik elektroniczny, mail

środa

8.00-13.30

*kontakt z uczniami mającymi zajęcia specjalistyczne kl.2,5,7

Dziennik elektroniczny, mail

czwartek

8.55-13.30

*kontakt z uczniami mającymi zajęcia specjalistyczne kl.3,6,7,8

Dziennik elektroniczny, mail

piątek

8.00-11.00

*kontakt z uczniami mającymi zajęcia specjalistyczne kl 7

Dziennik elektroniczny, mail


Imię i nazwisko pedagoga: Marzena Budzyńska-Górecka

  1. Przewidywane sposoby komunikowania się z uczniami w celu przekazywania im informacji i uzyskiwania informacji zwrotnej od uczniów.

Kontakt na e-dzienniku

Strona internetowa szkoły

  1. Przewidywane miejsce pracy: praca zdalna w domu, praca na prywatnym laptopie.
  2. Przewidywany sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów i rodziców.
  1. Zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne: wysyłanie kart pracy poprzez dziennik elektroniczny, wykonywanie przez ucznia zadań na stronach m.in. www.pisupisu.pl, www.dyktanda.net, www.dyktanda.pl
  2. Profilaktyka: linki www.dajemydzieciomsile.pl www.sieciaki.pl, www.polakpotrafi.pl
  3. Wsparcie: rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami wg potrzeby

4. Formy, terminy i godziny konsultacji z uczniami i rodzicami: (w okresie 25 marca do 10 kwietnia):

dzień tygodnia

godziny konsultacji

forma komunikacji

poniedziałek

8.00-12.30

*kontakt z uczniami mającymi zajęcia specjalistyczne kl.2a

Dziennik elektroniczny

wtorek

-

-

środa

-

-

czwartek

12.40-15.10

*kontakt z uczniami mającymi zajęcia specjalistyczne kl.5,6,8

Dziennik elektroniczny

piątek

10.40-13.30

Dziennik elektroniczny