Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach

Witamy na naszej szkolnej stronie internetowej!

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia - godz.

Klasa

Nauczyciel prowadzący

1.

Koło matematyczne

Poniedziałek

14.30-15.15

VI b

Bogumiła Kwiecień

2.

Kreatywna matematyka

Czwartek

14.30-15.15

VII a

Bogumiła Kwiecień

3.

Koło matematyczne

Środa

13.40-14.25

VI c

Grażyna Leśniewska

4.

Zajęcia wyrównujące wiedzę                     i umiejętności uczniów 

Czwartek

11.40-12.25

III a

Wiola Kowalczyk

5.

 

Koło informatyczne

Czwartek

14.25 – 16.00

VI a

Agnieszka Besser-Krysiak

6.

 

 Koło - SKO

1         raz w tygodniu

0 - VI

Agnieszka Besser-Krysiak

7.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z elementami terapii ręki

Środa

12.45 – 13.30

 

III b

Bogusława Damas

 

8.

Koło matematyczne

Czwartek

8.00- 8.45

VIII a i VIII b zamiennie

Jarosław Szewczyk

 

9.

Koło matematyczne

Poniedziałek

8.00 – 8.45 – II okres

VII b

Jarosław Szewczyk

 

10.

Zajęcia sportowe

Poniedziałek

15.15.- 16.00

I - III

Artur Górzawski

 

11.

Zajęcia sportowe

Środa

17.00-18.30

VII

Artur Górzawski

 

12.

Zajęcia recytatorskie „ Słowo                i mowa , zabawa gotowa”

Czwartek

12.40- 13.25

I - III

Anna Sowała -Rembielak

 

13.

Aktualizacje szkolnej strony internetowej

Piątek

14.25 – 15.15 _ co dwa tygodnie

VIII b i VIII a

Ewelina Kotowska

 

14.

Koło plastyczne

Środa

13.40- 15.15 – od października

IV – VII

Barbara Chwiałkowska

 

15.

Koło plastyczne

Piątek

14.30- 15.15

VIII b

Barbara Chwiałkowska

 

16

Zajęcia sportowe

Wtorek

15.15 – 17.15

IV - VIII

Aleksandra Wróbel

 

17.

Zajęcia sportowe

Czwartek

14.30 – 16.30

IV - VIII

Aleksandra Wróbel

 

18.

 

Szkolne koło wolontariatu

Piątek

14.30 – 15.15

V- VIII

Grażyna Marczewska

 

19.

 

Zajęcia z języka polskiego  wzbogacające wiedzę                               i umiejętności oraz przygotowujące do konkursów

Czwartek

8.00 – 8.45

VI b

Małgorzata Kiełbaska

20.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia                z języka angielskiego

Piątek

8.00-8.45

VIII a

Ewa Gąsiorowska

 

 

21.

Koło muzyczne

Wtorek

8.00 – 8.45

IV – VII

Bożena Gąsiorowska

 

22.

 

Koło muzyczne

Piątek

13.40 – 14.25

IV – VII

Bożena Gąsiorowska

23.

Koło chemiczne

Piątek

8.00- 8.45

VIII a

Grażyna Leśniewska

24.

Koło języka polskiego rozwijające uzdolnienia polonistyczne

Piątek

8.00-8.45

VIII a

Agnieszka Filipowska