Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach

Witamy na naszej szkolnej stronie internetowej!

Dane teleadresowe

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach

łódzkie

zduńskowolski

Zduńska Wola

Czechy 142

Zduńska Wola

98-220

43 823 25 35
43 823 25 35
sp.czechy@ugzw.pl

mgr Anna Stoparczyk

mgr Tomasz Mielczarek

mgr Ewa Wojtasik

mgr Ewelina Kotowska, mgr Jarosław Szewczyk, mgr Agnieszka Besser-Krysiak

Red. w terenie ... W. Nowicki, M. Kaczorowski, O. Mędziak

Obecnie do Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach im. Jana Pawła II uczęszcza 501 uczniów, których kształci 58 nauczycieli. Pomimo, że Czechy leżą na obrzeżach 45-tysięcznego miasta to uczniowie naszej placówki pochodzi ze środowiska wiejskiego. Nasze gimnazjum mieści się w nowoczesnym budynku wyposażonym w: sale gimnastyczną, dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, laboratorium językowe i bibliotekę z czytelnią. Wszyscy uczniowie a szczególnie dojeżdżający do szkoły mają możliwość korzystania ze stołówki i świetlicy. Budynek szkoły jest położony w centrum miejscowości na zadrzewionej działce, na której znajduje się również arboretum. Placówka jest przystosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, nie posiada barier architektonicznych, wyposażona jest także w windę. Duże znaczenie ma dla nas kształtowanie u uczniów tożsamości kulturowej i więzi ze środowiskiem lokalnym. Żyjąc zgodnie z wartościami głoszonymi przez naszego patrona pielęgnujemy tradycje i więzi rodzinne oraz organizujemy na terenie szkoły liczne akcje charytatywne.