Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach

Witamy na naszej szkolnej stronie internetowej!

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa we wsi Czechy powstala w listopadzie 1917 roku. Pierwszą jej nauczycielką była Halina Jabłońska. Początkowo szkoła była prywatna i przez jeden rok mieścila się "Pod Gorami" w budynku gospodarza Pawła Rychlika, w jednej izbie. W kwietniu 1918 roku szkoła otrzymała prawa publiczne od władz polskich i przeniesiona zostala do dwuizbowego budynku Walentego Kaczmarka.

szkola1.jpg

W kwietniu 1919 roku wynajęto lokal na szkołe gospodarza Macieja Kaczmarka, zarejestrowano ją jako "7-klasową szkołę rozwojową we wsi Czechy". Pierwszym kierownikiem był Leon Studencki, a póżniej w kolejności:

- Marceli Woźniak

- Stefan Szkilnik

- Halina Szkilnik

- Sylwester Nowicki

- Halina Szkilnik

 Na krótko przed wybuchem II wojny światowej dzieci ze wsi Czechy uczyły się nadal w budynku prywatnym, ale już trzech izbach lekcyjnych.

 

szkola1a.jpg

 

W okresie między wojennym wśród mieszkańców wsi zrodziła się potrzeba wybudowania nowej własnej szkoły. Fundusze na zakup cegielni uzyskano z dzierżawy terenów przeznaczonych na polowania, które wynajęte zostały na okres 12 lat jednemu z okolicznych bogaczy.

Od jesieni 1939 do 20 stycznia 1945 roku szkoła nie funkcjonowała. W tym czasie dzieci zamiast uczyć się musiały pracować, najczęściej zbierając kamienie na polach i pasąc krowy. Tuż po wywoleniu dzięki wysikowi byłej nauczycielki przedwojennej szkoły pani Haliny Szkilnik zorganizowano naukę w szkole. Uczono w trudnych warunkach. Brak było podstawowego sprzętu szkolnego, podręczników, pomocy szkolnych, podwórka i boiska.

Przez kilkanaście lat ówczesne komitety rodzicielskie próbowały zmienić warunki lokalowe. W tym celu wynajęto u pana Piotra Kaczmarka czwartą izbę lekcyją w budynku odległym od poprzedniego o około 30m.

Nie zmieniło to jednak sytuacji. Zajęcia lekcyjne w dalszym ciągu musiały odbywać się na dwie zmiany i trwały do godziny 16.30, co w okresie zimy było dla dzieci bardzo uciążliwe. Już wtedy myślano o wybudowaniu nowego budynku szkolnego.

Dopiero dzień 8 grudnia 1957 r. stał się dniem przełomowym i historycznym w dzijach szkoły w Czechach. W dniu tym na ogólne wiejskie zebranie zaproszony został kierownik szkoły Tadeusz Chwiałkowski, który przedstawił warunki, w jakich szkoła pracuje. Omówił trudności związane z osiąganiem lepszych wyników nauczania oraz sprawę remontu strego budynku szkolnego. Na zakończenie poddał pod dyskusje myśl o powołaniu Komitetu Budowy Szkoły. Propozycję przyjętoo z ogromnym entuzjazmem. Zaraz potem ustalono skład Komisji Budowy Szkoły w Czechach.

Ukonstytuował on się w sposób następujący:

1.Przewodniczący - Zygmunt Rychlik

2.Z-ca przewoniczącego - Piotr Staniucha

3.Sekretarz - Tadeusz Chwiałkowski

4.Skarbnik - Piotr Staniucha s.Pawła

5.Członek - Józef Rychlik

6.Członek - Józef Rychliński

7.Członek - Władysław Heblewski

8.Członek - Benedykt Kaczmarek

9.Członek - Antoni Kazek

10.Członek - Antoni Staniucha

11.Członek - Antoni Wawrzyniak

12.Członek - Antoni Kulda

13.Członek - Władysław Rychlik

14.Członek - Antoni Kaczmarek

15.Członek - Jan Kaczmarek

16.Członek - Zenon Sowała

17.Członek - Antoni Wawrzyniak

18.Członek - Stanisław Rychlik

19.Członek - Mieczysław Błoński

20.Członek - Piotr Staniucha

21.Członek - Zygmunt Nowicki

22.Członek - Jan Kaczmarek

23.Członek - Franciszek Kaczmarek

24.Członek - Jan Pol

25.Członek - Piotr Kardacki

26.Członek - Jan Bilski

27.Członek - Franciszek Staniucha

28.Członek - Władysław Augustyniak

29.Członek - Zenon Wolski

30.Członek - Stefan Rychlik

31.Członek - Stefan Staniucha

32.Członek - Piotr Staniucha

33.Członek - Piotr Machowski

34.Członek - Władysław Strzeszewski

W takim składzie Komitet rozpoczął pracę. Początkowo zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budynku szkolengo inż. Henrykowi Chojeckiemu i przprowadzono pomiar nieużytków wiejskich (gór), wydzielono teren o powierzchni 1 ha pod budowę szkoły z podkładem geodezyjnym, zlecono do opracowania plan działek budowalanych przeznaczonych do sprzedaży, otwarto konto w Banku Rolnym w Zduńskej Woli, na której wpływały pieniądze za sprzedany piasek i działki, zatwierdzono lokalizację Wojewódzkim Zarządzie Architektonicznio-Budowlanym oraz zakupiono i zawieziono 224.000 sztuk cegły. Po uzyskananiu wszystkich stosowych zezwoleń i dokumentów w 1962r. budowa szkół została uwzględniona w planie Planu Inwestycji Państwowych na co poważny wpływ miały zrealizowane przedterminowo i z nadwyżką świadczenia na rzecz Społecznego Funduszu Budowy Szkół 1000-lecia.

szkola2.jpg

W dniu 12 lutego 1962r. Komitet przekazał Sierdzkiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu wszystkie psiadane materały. 15 lutego 1962r. rozpczęto budowę najpierw budynku gospodarczego, a następnie szkoły z uwagi na podniesiony poziom wody zaskórnej wystąpiły poważne trudności, które spowodowały przerwanie prac na okres 1 miesiąca. Komitet był zmuszony opracować i dostarczyć w możliwie krótkim terminie nową dokumentację techniczną. Dzięki staraniom Komitetu wprowadzono zamiast piecowego ogrzewanie centralne oraz zniwelowano mocno pofałdowany teren. 24 sierpnia 1963r. nowy piękny gmach szkoły został przeznczony do użytku.

W budowie szkoły największym poświęceniem i ofiarną pracą wykazali się:

- Zygmunt Rychlik

- Józef Rychlik

- Tadeusz Chwiałkowski

- Piotr Staniucha

- Piotr Staniucha

-Józef Rychliński

- Antoni Wawrzyniak

-Antoni Staniucha

- Antoni Kazek

- Antoni Kulda

 szkwidok.jpg

Rok 1999 - oddanie do użytku pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

 sala.jpg

Rok 2003 - oddanie do użytku trzykondygnacyjnego pawilonu gimnazjum.

gimmale.jpg

Rok 2009 - oddanie do użytku budynku przedszkola

 przedszkole.jpg [300x225]

Rok 2010 - oddanie do użytku boiska "Orlik 2012"

 p1140356aa.jpg